Luat Minh Khue

Khi nào thì bị thu hồi đất

Khi nào thì bị thu hồi đất - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Khi nào thì bị thu hồi đất

Trường hợp nào thì thu hồi đất?

Trường hợp <strong>nào</strong> <strong>thì</strong> <strong>thu</strong> <strong>hồi</strong> <strong>đất</strong>?
Kính chào luật sư. Tôi có vấn đề này xin được nhờ luật sư tư vấn giúp.Tôi xin được trình bày sự việc như sau. Ở Hà Tĩnh chúng tôi năm 2004 có tuyển đường Hồ Chí Minh đi qua làm giá đất nơi đây có giá trị. Ở địa phương tôi có khoáng 7 hộ dân dang trực tiếp canh tác trên những thửa ruộng mấy chục năm nay bên con đường này, trước đây có đóng thuế nhưng bây giơ thì không phải đóng thuế nữa.