Luat Minh Khue

Lãi suất cho vay tiền

Lãi suất cho vay tiền - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Lãi suất cho vay tiền

Mức lãi suất cho vay ?

Mức <strong>lãi</strong> <strong>suất</strong> <strong>cho</strong> <strong>vay</strong> ?
suất tổng tôi phải trả 137 triệu đồng. Lãi suất ghi trong hợp đồng là 31.5%/năm. Như vậy bên cho vay

Cho vay nặng lãi ?

<strong>Cho</strong> <strong>vay</strong> nặng <strong>lãi</strong> ?
Thưa Luật sư: Anh trai tôi chơi cờ bạc, nợ bọn cho vay nặng lãi gần 1 tỉ. Anh bán cửa hàng kinh