Luat Minh Khue

Làm giấy khai sinh cho con

Làm giấy khai sinh cho con - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Làm giấy khai sinh cho con

Làm giấy khai sinh cho con

<strong>Làm</strong> <strong>giấy</strong> <strong>khai</strong> <strong>sinh</strong> <strong>cho</strong> <strong>con</strong>
thêm một đứa con. Tôi có đi làm giấy khai sinh cho cháu thì cán bộ tư pháp của xã yêu cầu phải có mặt

Thay đổi khai sinh cho con ?

Thay đổi <strong>khai</strong> <strong>sinh</strong> <strong>cho</strong> <strong>con</strong> ?
tuổi đang học lớp 4. Lúc cháu 5 tuổi em mới đi làm giấy khai sinh cho cháu và sau đó em chuyển hộ khẩu