Luat Minh Khue

Miễn nghĩa vụ quân sự

Miễn nghĩa vụ quân sự - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Miễn nghĩa vụ quân sự

Tư vấn về việc miễn đi nghĩa vụ quân sự?

Tư vấn về việc <strong>miễn</strong> đi <strong>nghĩa</strong> <strong>vụ</strong> <strong>quân</strong> <strong>sự</strong>?
Thưa luật sư, tôi có câu hỏi mong được giải đáp: anh tôi sinh năm 1991 đã học xong trường cao đẳng du lịch, hiện tại đang làm việc tại phòng kinh doanh kiêm phiên dịch viên của 1 công ty ở Đà Lạt.

Tư vấn về miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự ?

Tư vấn về <strong>miễn</strong> thực hiện <strong>nghĩa</strong> <strong>vụ</strong> <strong>quân</strong> <strong>sự</strong> ?
Thưa luật sư, em là sinh viên của một trường Đại học. Theo chương trình học cử nhân, thời gian học là 4 năm nhưng có thể học tối đa là 6 năm cho một sinh viên theo học tại trường ở ngành CNTT.