Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Nghỉ Thai Sản"

Nghỉ Thai Sản | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Nghỉ Thai Sản.

Thời gian nghỉ thai sản

Thời gian <strong>nghỉ</strong> <strong>thai</strong> <strong>sản</strong>
đầu nghỉ thai sản từ 21/2/2018.Nhưng trong thời gian nghỉ phép tôi đã sinh con ngày 02/02/2018. Vậy

Chế độ nghỉ thai sản trùng với nghỉ

Chế độ <strong>nghỉ</strong> <strong>thai</strong> <strong>sản</strong> trùng với <strong>nghỉ</strong> hè
Xin chào luật sư. Tôi có thắc mắc cần Luật sư tư vấn như sau: Tôi là giáo viên mầm non. Tôi nghỉ chế độ vào ngày 01/3/2018 đến tháng 30/8/2018. Tôi nghỉ chế độ trùng với nghỉ hè. Vậy tôi muốn hỏi luật sư. Tôi sẽ được tính nghỉ bù hè như thế nào. Tôi được nghỉ bù là 8 tuần hay là 12 ngày? Chân thành cảm ơn sự quan tâm của Luật sư