Luat Minh Khue

nhân phẩm người khác ?

nhân phẩm người khác ? - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về nhân phẩm người khác ?

Chửi trộm thóc, xúc phạm danh dự ?

Chửi trộm thóc, xúc phạm danh dự ?
Kính chào luật Minh Khuê ! Em có câu hỏi: nhà thu hoạch lúa xong để ở ruộng chưa mang về nhà được, bố em thường xuyên đi trông. Một tối bố em đi muộn nên bị trộm mất hai bao thóc,không biết tên trộm là ai,bố em chửi mắn lung tung tên trộm thóc đó.không biết có ai nghe thấy hay không ,thế mà mấy hôm sau ông A xuống xã kiện bố em là bố em đã xúc phạm danh dự ông mà trong khi đó bố em