Luat Minh Khue

Pháp luật đất đai

Pháp luật đất đai - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Pháp luật đất đai

Luật đất đai năm 1993

<strong>Luật</strong> <strong>đất</strong> <strong>đai</strong> năm 1993
Luật Đất đai năm 1993 do quốc hội ban hành ngày 14/07/1993 (Văn bản đã hết hiệu lực - Chỉ có giá