Luat Minh Khue

Pháp luật về bảo hiểm y tế

Pháp luật về bảo hiểm y tế - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Pháp luật về bảo hiểm y tế

Những chế độ cơ bản về bảo hiểm y tế

Những chế độ cơ bản <strong>về</strong> <strong>bảo</strong> <strong>hiểm</strong> <strong>y</strong> <strong>tế</strong>
I. Đối tượng, mức đóng, phương thức và trách nhiệm đóng BHYT:Đóng hằng tháng bằng 4,5% mức tiền lương, tiền công, trong đó chủ sử dụng lao động đóng 2/3, người lao động đóng 1/3, đối với các đối tượng: người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn và có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên;