Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Tặng Cho Đất Đai"

Tặng Cho Đất Đai | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tặng Cho Đất Đai.

Đất đai - Nhà ở

<strong>Đất</strong> <strong>đai</strong> - Nhà ở
nhưng họ vẫn cứ ở. Vậy cho tôi hỏi liệu họ có quyền đăng ký sử dụng đất không? Khi mà họ đã ở quá lâu