Luat Minh Khue

tặng cho đất đai

tặng cho đất đai - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về tặng cho đất đai

Đất đai - Nhà ở

<strong>Đất</strong> <strong>đai</strong> - Nhà ở
nhưng họ vẫn cứ ở. Vậy cho tôi hỏi liệu họ có quyền đăng ký sử dụng đất không? Khi mà họ đã ở quá lâu