Luat Minh Khue

thời hiệu xử phạt

thời hiệu xử phạt - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về thời hiệu xử phạt

Quy định thời hạn xử phạt vi phạm hành chính về đất đai ?

Quy định <strong>thời</strong> hạn <strong>xử</strong> <strong>phạt</strong> vi phạm hành chính về đất đai ?
Tôi có 02 anh, em năm 1999 cùng đứng ra thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh và có mua 6000m2 đất nông nghiệp và năm đó chúng tôi chuyển mục đích sử dụng đất qua đất sản xuất kinh doanh 3000m2, còn lại 3000m2 vẫn đất nông nghiệp (cln), cùng năm đó chúng tôi có xây dựng hai nhà xưởng 01 nằm trên đất skc, một năm trên đất nông nghiệp. . . .

Tư vấn luật hành chính Việt Nam

Tư vấn luật hành chính Việt Nam

Công ty luật Minh Khuê sẵn sàng là người đại diện, là người bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng ngay từ đầu tại cơ quan hành chính Nhà nước hoặc tại Tòa án chuyên trách các cấp để giải quyết ...