Luat Minh Khue

Thời điểm xác định thời hạn khởi kiện

Thời điểm xác định thời hạn khởi kiện - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Thời điểm xác định thời hạn khởi kiện

Hướng dẫn cách soạn đơn khởi kiệnxác định thời hiệu khởi kiện ?

Hướng dẫn cách soạn đơn <strong>khởi</strong> <strong>kiện</strong> và <strong>xác</strong> <strong>định</strong> <strong>thời</strong> hiệu <strong>khởi</strong> <strong>kiện</strong> ?
Chào Luật Minh Khuê. Bố mẹ tôi sinh được 5 anh em tôi 2 trai và 3 gái, bố mẹ tôi đang sống tại mảnh đất của em gái bà nội tức là bố tôi gọi bà bằng dì ruột, bà dì của bố tôi không chồng, không có con vì thế mà bà và bố tôi đã ra xã xin dấu tặng cho bố tôi mảnh đất hiện đang ở đó đã lâu có đủ chữ ký dấu má hợp pháp đứng tên riêng của bố tôi.

Thời hạn giải quyết đơn khởi kiện đòi nợ ?

<strong>Thời</strong> <strong>hạn</strong> giải quyết đơn <strong>khởi</strong> <strong>kiện</strong> đòi nợ ?
Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi cần tư vấn như sau: Chồng tôi lái xe Taxi ở TP Hoà Bình, hiện nay đã nghỉ việc được 7 tháng. Từ tháng 6/2014 đến hết tháng 10/2014 còn nợ phơi của công ty là 11.699.420 ( Mười một triệu sáu trăm chín chín nghìn bốn trăm hai mươi đồng).

Điều kiện được ký hợp đồng không xác định thời hạn ?

Điều <strong>kiện</strong> được ký hợp đồng không <strong>xác</strong> <strong>định</strong> <strong>thời</strong> <strong>hạn</strong> ?
Thưa luật sư, Tôi có một vấn đề mong luật sư giải đáp: Tôi tên là Nguyễn Văn Thường hiện đang công tác tại Doanh Nghiệp Nhà Nước từ năm 2007 đến nay; nhưng qua 07 lần ký hợp đồng dưới 12 tháng mà doanh nghiệp vẫn không có thay đổi hình thức ký hợp đồng trên 12 tháng;