Luat Minh Khue

Thừa kế tài sản là đất đai

Thừa kế tài sản là đất đai - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Thừa kế tài sản là đất đai

Thừa kế đất đai?

<strong>Thừa</strong> <strong>kế</strong> <strong>đất</strong> <strong>đai</strong>?
2010, khi mất không để lại di chúc. Tài sản ba tôi để lại ngôi nhà kèm đất với diện tích 705,2m2

Thừa kế đất đai

<strong>Thừa</strong> <strong>kế</strong> <strong>đất</strong> <strong>đai</strong>
. Khi bố tôi mất đi không đi chúc lại về việc chia tài sản ( đất). 10 năm sau khi bố mất mẹ tôi và 4 anh

Quyền thừa kế đất đai

Quyền <strong>thừa</strong> <strong>kế</strong> <strong>đất</strong> <strong>đai</strong>
Xin chào luật sư. E muốn hỏi một việc như sau. Ông bà e ở hải phòng và dân kinh tế mới chuyển ra

Chia thừa kế đất đai?

Chia <strong>thừa</strong> <strong>kế</strong> <strong>đất</strong> <strong>đai</strong>?
trai và 4 gái, bố chồng tôi mất năm 1990 và mẹ chồng tôi mất năm 2006. Tôi và chồng tôi con trai thứ