Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Trợ Cấp Thôi Việc"

Trợ Cấp Thôi Việc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Trợ Cấp Thôi Việc.

Tư vấn trợ cấp thôi việc ?

Tư vấn <strong>trợ</strong> <strong>cấp</strong> <strong>thôi</strong> <strong>việc</strong> ?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong luật sư giải đáp: Đến ngày 31.12.2013 tôi và công ty sẽ kết thúc hợp đồng lao động. ngày 14.12. 2013 tôi nhận được thông baoa công ty sẽ chấm dứt hợp đồng lao động và không kí lại.

Trả trợ cấp khi thôi việc ?

Trả <strong>trợ</strong> <strong>cấp</strong> khi <strong>thôi</strong> <strong>việc</strong> ?
Thưa luật sư, Tôi ký hợp đồng công ty xây dựng 1 năm.khi hợp đồng hết thời hạn.Công ty ký hợp đồng mới thời hạn 12 tháng, ngày ký hợp đồng 01/06/2012 ngày hết hợp đồng 01/06/2013.

Tư vấn lĩnh trợ cấp thôi việc?

Tư vấn lĩnh <strong>trợ</strong> <strong>cấp</strong> <strong>thôi</strong> <strong>việc</strong>?
Thưa luật sư, Tôi công tác tại Quỹ Tín Dụng Nhân Dân Sóc Trăng từ tháng 7 năm 1994 (là Chủ tịch CĐ cơ sở từ 1995 đến nay), tham gia BHXH từ tháng 07/1995. Có thời gian đóng BHXH và BH thất nghiệp như sau:

Tư vấn trợ cấp thôi việc

Tư vấn <strong>trợ</strong> <strong>cấp</strong> <strong>thôi</strong> <strong>việc</strong>
chấm dứt hợp đồng và ký hợp đồng lao động với một trường cao đẳng nghề. Vậy tôi có được hưởng trợ cấp

Khiếu nại trợ cấp thôi việc ?

Khiếu nại <strong>trợ</strong> <strong>cấp</strong> <strong>thôi</strong> <strong>việc</strong> ?
Xin luật sư tư vấn giùm em. T5/2008 em vào làm siêu thị Biên hòa 1 thuộc công ty TNHH MTV TM thời trang ... thuộc tập đoàn.. VN.Tháng 9/2014 em nghỉ chế độ thai sản đến tháng 12 năm 2014 thì siêu thị giải thể