Luat Minh Khue

Trợ cấp mất việc làm

Trợ cấp mất việc làm - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Trợ cấp mất việc làm

Không có hợp đồng lao động có được hưởng trợ cấp mất việc làm ?

Không có hợp đồng lao động có được hưởng <strong>trợ</strong> <strong>cấp</strong> <strong>mất</strong> <strong>việc</strong> <strong>làm</strong> ?
Kính chào luật sư! Tôi có một số thắc mắc muốn nhờ luật sư tư vấn giúp tôi như sau: Tôi công tác từ 2001 đến nay là 14 năm. Do tuổi đã lớn ( sinh năm 1960 ) nên Tôi đồng ý không ký hợp đồng lao động nhưng có quyết định lương. Công ty cho tôi nghĩ không báo trước với lý do không có nhu cầu nhân sự và cần đổi mới trẻ hoá công ty.