Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Trung Dung Tai San So 15 2008 Qh12"

Trung Dung Tai San So 15 2008 Qh12 | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Trung Dung Tai San So 15 2008 Qh12.

quyết số 19/2008/QH12 ngày 03/12/2008)

 quyết số 19/<strong>2008</strong>/<strong>QH</strong><strong>12</strong> ngày 03/12/<strong>2008</strong>)
Nhà ở không chỉ là tài sản lớn của mỗi cá nhân, hộ gia đình, nhà ở cũng được coi là điều kiện cần thiết đứng thứ ba sau ăn và mặc để giúp con người có thể yên tâm tham gia lao động, tạo ra của cải vật chất cho xã hội. Đối với người nước ngoài có nhu cầu vào đầu tư làm ăn, học tập và sinh sống tại Việt Nam thì vấn đề nhà ở cũng là một trong những mối quan tâm hàng đầu của họ khi vào Việt Nam.