Luat Minh Khue

Tư vấn pháp luật giáo dục đại học

Tư vấn pháp luật giáo dục đại học - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Tư vấn pháp luật giáo dục đại học

Tinh thần đại học

Tinh thần <strong>đại</strong> <strong>học</strong>
những phương diện đã không còn gây tranh cãi khi các nhà giáo dục thế giới đề cập đến giáo dục đại học.

Xã hội dân sự ? - Cao Huy Thuần/GiáoĐại Học Amiens (Pháp)

Xã hội dân sự ?  - Cao Huy Thuần/<strong>Giáo</strong> sư <strong>Đại</strong> <strong>Học</strong> Amiens (<strong>Pháp</strong>)
Bài này nảy ra trong đầu người viết sau khi đọc một bài báo trong Le Monde vào đầu năm nay (24-2-2004) nhan đề : « Sự thức tỉnh công dân của người Trung Quốc». Bài báo tóm tắt và bình luận một bài viết của một tác giả Trung Quốc, Qiu Feng, đăng trong một tạp chí Trung Quốc, Zinwen Zhoukan, nói về « phong trào tranh đấu mới đang xảy ra hiện nay cho dân quyền » tại láng giềng của chúng ta.