Luat Minh Khue

Tư vấn pháp luật giáo dục đại học

Tư vấn pháp luật giáo dục đại học - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Tư vấn pháp luật giáo dục đại học

Tinh thần đại học

Tinh thần <strong>đại</strong> <strong>học</strong>
những phương diện đã không còn gây tranh cãi khi các nhà giáo dục thế giới đề cập đến giáo dục đại học.

Nghị định 139/2016/NĐ-CP Hướng dẫn lệ phí môn bài

Nghị định 139/2016/NĐ-CP Hướng dẫn lệ phí môn bài

Công ty Luật Minh Khuê xin cung cấp tới quý bạn đọc Nghị định 139/2016/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/01/2017 hướng dẫn về lệ phí môn bài để bạn đọc cùng tham khảo.