Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "01 2013 Ttlt Bca Btp Bng Vksndtc Tandtc"

01 2013 Ttlt Bca Btp Bng Vksndtc Tandtc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 01 2013 Ttlt Bca Btp Bng Vksndtc Tandtc.

Thông tư liên tịch 02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC

Thông tư liên tịch 02/2014/<strong>TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP</strong>-BTC
Hướng dẫn thi hành Điều 92 Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự về định giá tài sản, thẩm định giá tài sản.