Luat Minh Khue

//TT-BLĐTBXH

01/2014/TT-BLĐTBXH - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về 01/2014/TT-BLĐTBXH

Nghị định 39/2018/NĐ-CP về hướng dẫn luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Nghị định 39/2018/NĐ-CP về hướng dẫn luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Ngày 11/03/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định về hướng dẫn luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghị định chính thức có hiệu lực từ ngày 11/03/2018