Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "02 2012 Tt Btc"

02 2012 Tt Btc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 02 2012 Tt Btc.

Thông tư số 80/2012/TT-BTC về đăng ký thuế

Thông tư số 80/<strong>2012</strong>/<strong>TT-BTC</strong>  về đăng ký thuế
Thông tư này quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế; thay đổi thông tin đăng ký thuế; chấm dứt hiệu lực mã số thuế; trách nhiệm quản lý và sử dụng mã số thuế.