Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "02 2012 Tt Btttt"

02 2012 Tt Btttt | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 02 2012 Tt Btttt.

Quyết định 1595/QĐ-BTTTT

Quyết định 1595/QĐ-<strong>BTTTT</strong>
Về việc công bố Định mức tạo lập cơ sở dữ liệu trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin

Quyết định 1601/QĐ-BTTTT

Quyết định 1601/QĐ-<strong>BTTTT</strong>
Về việc công bố Định mức lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng công nghệ thông tin