Luat Minh Khue

//TT-BCT

08/2013/TT-BCT - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về 08/2013/TT-BCT

Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh

Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh
Công ty luật Minh Khuê cung cấp Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh ban hành kèm theo thông tư 08/2013/TT-BCT về việc quy định chi tiết về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa. Vui lòng liên hệ 1900 6162 để được tư vấn, hỗ trợ.