Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "08 Mst"

08 Mst | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 08 Mst.

Tư vấn về việc đăng ký mã số thuế (MST) cho người phụ thuộc ?

Tư vấn về việc đăng ký mã số thuế (<strong>MST</strong>) cho người phụ thuộc ?
Thưa luật sư, luật sư vui lòng giải đáp giúp em vấn đề liên quan đến giảm trừ gia cảnh. Khi em tiếp nhận phụ trách đăng ký giảm trừ gia cảnh cho cán bộ, có một trường hợp đã được cấp 04 mã số thuế cho người phụ thuộc bao gồm mẹ, anh trai và hai cháu. Trong đó ba đối tượng sau có giấy xác nhận là người không nơi nương tựa và được người lao động nuôi dưỡng.