Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "11 9"

11 9 | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 11 9.

Báo cáo số 12/BC-LĐTBXH ngày 9 tháng 11 năm 2009

Báo cáo số 12/BC-LĐTBXH ngày <strong>9</strong> tháng <strong>11</strong> năm 2009
của Bộ lao động, thương binh và xã hội về tình hình lao động mất việc làm, thiếu việc làm do suy giảm kinh tế quý III năm 2009 và kết quả thực hiện quyết định số 30/QĐ-TTG ngày 23/02/2009 của Thủ Tướng Chính Phủ

9 cách làm cha mẹ hạnh phúc

<strong>9</strong> cách làm cha mẹ hạnh phúc
Một cách để làm cho cha mẹ bạn hạnh phúc là bản thân bạn phải tự cảm thấy thật sự hạnh phúc, cho dù đó là vì người yêu tuyệt vời của bạn, sự nghiệp thành công hay bất cứ điều gì khác. Mong muốn của họ không có gì hơn là thấy bạn thật sự vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.

Mẫu điều lệ hội (Mẫu số 9)

Mẫu điều lệ hội (Mẫu số <strong>9</strong>)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu điều lệ hội ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.