Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "1171 QĐ BNV"

1171 QĐ BNV | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 1171 QĐ BNV.

Quyết định 159/QĐ-BNV

Quyết định 159/<strong>QĐ-BNV</strong>
Quyết định về việc thành lập cơ sở chấp hành hình phạt của người bị kết án tù trong trại giam

Quyết định 3902/QĐ-BNV

Quyết định 3902/<strong>QĐ-BNV</strong>
Về việc đính chính Thông tư liên tịch số 81/2005/TTLT/BNV-BTC ngày 10/08/2005 của Bộ Nội vụ và Bộ

Quyết định 404/QĐ-BNV

Quyết định 404/<strong>QĐ-BNV</strong>
Quyết định về việc quy định đối tượng, tiêu chuẩn trang bị các loại vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ

Quyết định 1460/QĐ-BNV

Quyết định 1460/<strong>QĐ-BNV</strong>
Về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 09/2007/QĐ-BNV ngày 05 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ

Quyết định 275/QĐ-BNV

Quyết định 275/<strong>QĐ-BNV</strong>
Về việc đính chính Quyết định số 04/2006/-BNVngày 25/01/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Quyết định 26/2004/QĐ-BNV

Quyết định 26/2004/<strong>QĐ-BNV</strong>
Về việc cho phép thành lập Quỹ Nước sạch - vệ sinh môi trường Việt Nam thuộc Hội Nước sạch - vệ sinh môi trường Việt Nam

Quyết định 40/2004/QĐ-BNV

Quyết định 40/2004/<strong>QĐ-BNV</strong>
Về việc phê duyệt bản Điều lệ Hiệp hội các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam