Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "121 2012 Tt Btc"

121 2012 Tt Btc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 121 2012 Tt Btc.

Thông tư 60/2012/TT-BTC

Thông tư 60/<strong>2012</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam

Thông tư 176/2012/TT-BTC

Thông tư 176/<strong>2012</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp

Thông tư số 80/2012/TT-BTC về đăng ký thuế

Thông tư số 80/<strong>2012</strong>/<strong>TT-BTC</strong>  về đăng ký thuế
Thông tư này quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế; thay đổi thông tin đăng ký thuế; chấm dứt hiệu lực mã số thuế; trách nhiệm quản lý và sử dụng mã số thuế.