Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "13 2010 Tt Bkhcn"

13 2010 Tt Bkhcn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 13 2010 Tt Bkhcn.

Thông tư 24/2010/TT-BKHCN

Thông tư 24/<strong>2010</strong>/<strong>TT-BKHCN</strong>
Ban hành và thực hiện "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn bức xạ - Phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ"

Thông tư 03/2014/TT-BKHCN

Thông tư 03/2014/<strong>TT-BKHCN</strong>
Hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

Thông tư 24/2013/TT-BKHCN

Thông tư 24/2013/<strong>TT-BKHCN</strong>
Quy định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

Thông tư 01/2007/TT-BKHCN

Thông tư 01/2007/<strong>TT-BKHCN</strong>
Hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

Thông tư 09/2007/TT-BKHCN

Thông tư 09/2007/<strong>TT-BKHCN</strong>
Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về nhãn hàng hoá