Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "138 2010 Tt Btc"

138 2010 Tt Btc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 138 2010 Tt Btc.

Thông tư liên tịch 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB

Thông tư liên tịch 03/<strong>2010</strong>/TTLT-BNV-<strong>BTC</strong>-BLĐTB
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã