Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "15 2013 NĐ CP"

15 2013 NĐ CP | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 15 2013 NĐ CP.

Nghị định 164/2013/NĐ-CP

Nghị định 164/<strong>2013</strong>/<strong>NĐ-CP</strong>
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ

Nghị định 29/2013/NĐ-CP

Nghị định 29/<strong>2013</strong>/<strong>NĐ-CP</strong>
Sửa đổi Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, chế độ, chính

Nghị định 165/2013/NĐ-CP

Nghị định 165/<strong>2013</strong>/<strong>NĐ-CP</strong>
Quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường

Nghị quyết 15-CP

Nghị quyết <strong>15</strong>-<strong>CP</strong>
Về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ