Luat Minh Khue

triệu đồng

150 triệu đồng - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về 150 triệu đồng

Tư vấn đòi lại khoản nợ 150 triệu đồng ?

Tư vấn đòi lại khoản nợ 150 triệu đồng ?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Do có quen biết với một người từ trước. Người đó nhờ vợ chồng tôi vay tiền sử dụng với mục đích cá nhân là mua ôtô với tổng số tiền là 150 triệu. Lãi xuất người vay tự thỏa thuận với vợ chồng tôi (bên cho vay) là (8 triệu/1tháng/150 triệu tổngsố tiền vay). Khi viết giấy tờ vay nợ người vay không yêu cầu viết lãi xuất, mà chỉ tự thoả thuận lãi mới nhau.