Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "193 2012 Tt Btc" - Trang 2

193 2012 Tt Btc | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 193 2012 Tt Btc.

Thông tư 181/2012/TT-BTC

Thông tư 181/<strong>2012</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 143/2007/TT-BTC ngày 03/12/2007 hướng dẫn thực hiện

Thông tư 191/2012/TT-BTC

Thông tư 191/<strong>2012</strong>/<strong>TT-BTC</strong>
Sửa đổi Thông tư 155/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế đối với hoạt