Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "1C"

1C | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 1C.

Tập đoàn 1C của Liên Bang Nga

Tập đoàn <strong>1</strong><strong>C</strong> của Liên Bang Nga
1С là một công ty của Nga, chuyên phân phối, hỗ trợ và phát triển các chương trình máy tính, cơ sở dữ liệu cho doanh nghiệp và gia đình. Công ty được thành lập năm 1991 tại Liên bang Nga, đội ngũ nhân viên: 1000 người. Người sáng lập và là giám đốc công ty Nuraliev, Boris G.

quỹ đầu tư chứng khoán (Mẫu số 03-1C/TNDN)

 quỹ đầu tư chứng khoán (Mẫu số 03-<strong>1</strong><strong>C</strong>/TNDN)
Luật Minh Khuê xin giới thiệu mẫu kết quả họa động kinh doanh dành cho người nộp thuế là các Công ty chứng khoán, Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán ban hành kèm theo Thông tư số 156 /TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính