Luat Minh Khue

tháng lương cơ bản

2 tháng lương cơ bản - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về 2 tháng lương cơ bản

Hưởng thai sản có được trợ cấp 2 tháng lương cơ bản không ?

Hưởng thai sản có được trợ cấp 2 tháng lương cơ bản không ?
Chào luật sư Minh Khuê. Xin tư vấn giúp tôi về trường hợp này: Tôi đóng bảo hiểm từ 8/2015 dự tính đến 3/2016 tôi xin nghỉ hẳn. Tôi bắt đầu có em bé từ 10/2015, dự tính sinh vào 9/2016. Vậy tôi có được hưởng chế độ thai sản ? Thời gian hưởng là mấy tháng?