Luat Minh Khue

triệu

200 triệu - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về 200 triệu

Thủ tục rút số vốn 200 triệu còn lại trong Công ty cổ phần ?

Thủ tục rút số vốn 200 triệu còn lại trong Công ty cổ phần ?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Về vấn đề rút vốn / chuyển nhượng Cổ phần với tư cách là Cổ đông sáng lập. Cuối năm 2012 tôi cùng bạn thành lập Công ty cổ phần (CTCP), sản xuất về nhựa - tại Quận 1, TP. HCM. Công ty chúng tôi gồm 6 thành viên với vốn điều lệ 1.5 triệu USD (= 30 tỉ VND). Tôi góp 300 triệu VND (= 1%). Từ đó đến nay Công ty nhập máy móc về chủ yếu chạy Mẫu, chưa sản xuất kinh doanh đại trà.