Luat Minh Khue

mét vuông đất

2000 mét vuông đất - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về 2000 mét vuông đất

Chia di sản thừa kế 2000 m2 đất ?

Chia di sản thừa kế 2000 m2 đất ?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi sau xin được giải đáp: Mẹ tôi có 7 người con (còn sống đầy đủ) trước khi mất (cách đây 4 năm) mẹ tôi có chuyển nhượng cho tôi 2000 mét vuông đất.