Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "2012"

2012 | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 2012.

Giải thích Điều 144 Bộ luật Lao động 2012?

Giải thích Điều 144 Bộ luật Lao động <strong>2012</strong>?
Xin chào Luật Minh Khuê, tôi có câu hỏi xin được giải đáp như sau: Do chưa hiểu rõ Khoản 1 - Điều 144 - Bộ luật lao động và chính sách mới về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế về Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Thông tư số 80/2012/TT-BTC về đăng ký thuế

Thông tư số 80/<strong>2012</strong>/TT-BTC  về đăng ký thuế
Thông tư này quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế; thay đổi thông tin đăng ký thuế; chấm dứt hiệu lực mã số thuế; trách nhiệm quản lý và sử dụng mã số thuế.

Nghị Quyết 125/NQ-CP Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28- NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018

Nghị Quyết 125/NQ-CP Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 28- NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành trung ương khóa XII về cải cách ...

Nghị định 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất Đai

Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai, Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá ...

Công văn 01/GĐ-TANDTC năm 2018 về giải đáp vấn đề nghiệp vụ do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Qua thực tiễn công tác xét xử, Tòa án nhân dân tối cao nhận được phản ánh của các Tòa án về một số vướng mắc về nghiệp vụ. Để bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật, Tòa án nhân dân tối cao có ý kiến ...