Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "24 2004 Qh11"

24 2004 Qh11 | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 24 2004 Qh11.

Luật số 28/2004/QH11 của Quốc hội : Luật Điện lực

Luật số 28/<strong>2004</strong>/<strong>QH</strong><strong>11</strong> của Quốc hội : Luật Điện lực
Về việc phê chuẩn "Hiệp định giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa về phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của hai nước trong vịnh Bắc Bộ"