Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "321 QĐ Ttg"

321 QĐ Ttg | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 321 QĐ Ttg.

Quyết định 676/QĐ-TTg

Quyết định 676/<strong>QĐ-TTg</strong>
Về việc bổ nhiệm ông Đào Ngọc Dung, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giữ chức Chủ nhiệm ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam

Quyết định 1195/QĐ-TTg

Quyết định 1195/<strong>QĐ-TTg</strong>
Về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải biển Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Quyết định 1102/QĐ-TTg

Quyết định 1102/<strong>QĐ-TTg</strong>
Về việc kinh phí để trả tiền lương cho cán bộ công đoàn chuyên trách đang làm việc tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh

Quyết định 921/QĐ-TTg

Quyết định 921/<strong>QĐ-TTg</strong>
Về việc kết thúc hoạt động Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam

Quyết định 117/2007/QĐ-TTg

Quyết định 117/2007/<strong>QĐ-TTg</strong>
/2000/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng ...