Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "45 2011 Nd Cp"

45 2011 Nd Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 45 2011 Nd Cp.

Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất

Nghị định <strong>45</strong>/2014/NĐ-<strong>CP</strong> quy định về thu tiền sử dụng đất
Văn bản được Chính Phủ ban hành ngày 15/10/2014 quy định các vấn đề pháp lý liên quan đến việc thu tiền sử dụng đất : đối tượng, các căn cứ, cách tính tiền sử dụng đất, các trường hợp miễn giảm tiền sử dụng đất, thủ tục trình tự.