Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "47 2011 Nd Cp"

47 2011 Nd Cp | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 47 2011 Nd Cp.

Thông tư 47/2014/TT-BCA

Thông tư <strong>47</strong>/2014/TT-BCA
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 về quản lý