Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "53 2012 Tt Bnnptnt"

53 2012 Tt Bnnptnt | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 53 2012 Tt Bnnptnt.

Thông tư 88/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện

Thông tư 88/2011/<strong>TT-BNNPTNT</strong> của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản