Luat Minh Khue

//TT-BTC

65/2013/TT-BTC - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về 65/2013/TT-BTC

Circular No. 65/2013/TT-BTC

Circular No. 65/2013/TT-BTC
Circular No. 65/2013/TT-BTC dated May 17, 2013 of the Ministry of Finance amending and supplementing the Circular No. 06/2012/TT-BTC dated January 11, 2012 of the Ministry of Finance guiding the implementation of a number of articles of the Law on Value-Added Tax and the Government’s Decrees No. 123/2008/ND-CP of December 8, 2008, and No. 121/2011/ND-CP of December 27, 2011

Nghị định 139/2016/NĐ-CP Hướng dẫn lệ phí môn bài

Nghị định 139/2016/NĐ-CP Hướng dẫn lệ phí môn bài

Công ty Luật Minh Khuê xin cung cấp tới quý bạn đọc Nghị định 139/2016/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/01/2017 hướng dẫn về lệ phí môn bài để bạn đọc cùng tham khảo.