Luat Minh Khue

//TT-BTC

70/2013/TT-BTC - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về 70/2013/TT-BTC

Circular No. 70/2013/TT-BTC

Circular No. 70/2013/TT-BTC
Circular No. 70/2013/TT-BTC dated May 22, 2013 of the Ministry of Finance amending preferential import tax rates applicable to some commodities of heading 2710 in the preferential import tariff

Nghị định 139/2016/NĐ-CP Hướng dẫn lệ phí môn bài

Nghị định 139/2016/NĐ-CP Hướng dẫn lệ phí môn bài

Công ty Luật Minh Khuê xin cung cấp tới quý bạn đọc Nghị định 139/2016/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/01/2017 hướng dẫn về lệ phí môn bài để bạn đọc cùng tham khảo.