Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "79/2013/ND-CP"

79/2013/ND-CP | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề 79/2013/ND-CP.

Decree No. 79/2013/ND-CP

Decree No. 79/2013/ND-CP
Decree No. 79/2013/ND-CP dated July 19, 2013 of the Government promulgating on penalties for administrative violations in statistics