Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Army Hospital 108"

Army Hospital 108 | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Army Hospital 108.

Chế độ thôi viêc theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP

Chế độ thôi viêc theo Nghị định <strong>108</strong>/2014/NĐ-CP
Xin chào luật sư, tôi có câu hỏi mong nhận được sự tư vấn của luật sư. Quyết định 04/2004/QĐ-BNV của Bộ nội vụ ngày 16 tháng 01 năm 2004 quy định ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn còn hiệu lực hay không?

Tư vấn liên quan đến chính sách thôi việc ngay theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP ?

Tư vấn liên quan đến chính sách thôi việc ngay theo Nghị định <strong>108</strong>/2014/NĐ-CP ?
Chào Luật sư! Xin được trình bày trường hợp cụ thể như sau: hiện nay tôi là công chức Nhà nước, sinh ngày 24/2/1963 (52 tuổi), giới tính: Nam; đã công tác liên tục có đóng BHXH 34 năm; Đánh giá xếp loại công chức 2 năm 2013 và 2014 ở mức “hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực”. Cho tôi được hỏi:

Tư vấn về nghỉ hưu trước tuổi hưởng lương theo nghị định 26 chính phủ hay Chính sách 108 về tinh

Tư vấn về nghỉ hưu trước tuổi hưởng lương theo nghị định 26 chính phủ hay Chính sách <strong>108</strong> về tinh
Thưa luật sư, Tôi sinh tháng 05/1958, công tác tại đơn vị sự nghiệp từ tháng 04/1982 cho đến nay, đã nhiều lần được bổ nhiệm chức vụ phó giám đốc, nhiệm kỳ này là từ 08/2013 đến tháng 06/2018, bậc lương đang bậc 09: 4,98 và 5% thâm niên vượt khung; đơn vị tôi chuẩn bị sáp nhập vào đơn vị mới vào đầu năm 2017, lúc đó nhiệm kỳ công tác của tôi vẫn chưa mãn, nhưng tôi chỉ còn 18 tháng nữa là tôi đã về hưu, lúc đó tôi tự nguyện xin về hưu trước tuổi;