Luat Minh Khue

Bàn về ủy quyền và ủy quyền lại

Bàn về ủy quyền và ủy quyền lại - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Bàn về ủy quyền và ủy quyền lại

Ủy quyền cho các chi nhánh sử dụng các sim số ?

Ủy quyền cho các chi nhánh sử dụng các sim số ?
Kính chào luật Minh Khuê ! Xin tư vấn làm rõ giúp tôi các vấn đề sau: Trung Tâm chúng tôi là đơn vị hoạt động theo mô hình chi nhánh, được ủy quyền thay mặt công ty kí kết các hơp đồng cung cấp dịch vụ, viễn thông sim số. Những Sim số này do trung tâm chúng tôi đứng ra kí kết hợp đồng , nhưng người trực tiếp sử dụng là các chi nhánh, trong công ty.