Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Báo Cáo"

Báo Cáo | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Báo Cáo.

Tư vấn sửa Báo cáo tài chính

Tư vấn sửa <strong>Báo</strong> <strong>cáo</strong> tài chính
Kính thưa công ty Luật Minh Khuê ! Năm 2014, thanh tra thuế có thanh tra doanh nghiệp tôi, kỳ thanh tra là từ năm 2011 - 2013. khi thanh tra có một số phát sinh sau: 1.Năm 2011 a, -Thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ kỳ trước giảm 8.963.755 do DN chưa điều chỉnh theo BB TT