Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Bảo hiểm y tế 2014"

Bảo hiểm y tế 2014 | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Bảo hiểm y tế 2014.

Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế

Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế
Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế Ban hành vào ngày: 17/10/2018 Có hiệu lực kể từ ngày: 01/12/2018 Tình trạng hiệu lực tại thời điểm hiện tại : Chưa có hiệu lực

Văn bản Hợp nhất 10/VBHN-VPQH/2015 Hợp nhất Luật Bảo hiểm Y tế

Văn bản Hợp nhất 10/VBHN-VPQH/2015 Hợp nhất Luật Bảo hiểm Y tế
Văn bản Hợp nhất 10/VBHN-VPQH/2015 Hợp nhất Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008;Luật số 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế và Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội

Có được mua bảo hiểm y tế tự nguyện cho cả gia đình khi có con là học sinh?

Có được mua bảo hiểm y tế tự nguyện cho cả gia đình khi có con là học sinh?
Gia đình mình có 2 vợ chồng và 2 con đang đi học cấp 1. Vừa rồi mình có lên cơ quan bảo hiểm y tế để đăng ký mua bảo hiểm y tế tự nguyện nhưng họ lại chỉ cho 2 vợ chồng mình mua còn 2 con của mình thì phải tham gia bảo hiểm ở trường học, chứ họ nhất định không cho mua bhyt cho 2 con. Theo luật như vậy có đúng không. Mình xin cảm ơn!

Nghị Quyết 125/NQ-CP Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28- NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018

Nghị Quyết 125/NQ-CP Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 28- NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành trung ương khóa XII về cải cách ...

Nghị định 90/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cảnh vệ

Nghị định 90/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cảnh vệ Nghị định 90/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cảnh vệ Ban hành vào ngày : 25/06/2018 Có hiệu lực kể từ ngày: 10/08/2018 Tình trạng hiệu lực thời điểm hiện tại : ...

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2018 về chuẩn bị thực lực tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2019

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2018 về chuẩn bị thực lực tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2019 do tỉnh Ninh Thuận ban hành Ban hành: 15/08/2018 Hiệu lực: 15/08/2018 Tình ...