Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Bị Vu Khống Ăn Cắp Phải Giải Quyết Như Thế Nào"

Bị Vu Khống Ăn Cắp Phải Giải Quyết Như Thế Nào | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Bị Vu Khống Ăn Cắp Phải Giải Quyết Như Thế Nào.

Bị người khác vu khống phải làm thế nào?

<strong>Bị</strong> người khác <strong>vu</strong> <strong>khống</strong> <strong>phải</strong> làm <strong>thế</strong> <strong>nào</strong>?
Xin chào các Luật sư Minh Khuê, Mong các Luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề sau: Số là, tôi cùng vợ tôi đến tòa án làm thủ tục li hôn. Tôi đến trước, lên gặp thẩm phán ở tầng 3. Sau một lúc khoảng 15 phút thì vợ tôi đến.Thẩm phán mắc công chuyện nên hướng dẫn chúng tôi xuống tầng 2 vào phòng một cán bộ khác làm việc. Trong thời gian đợi vị chuyên viên này lập biên bản, tôi có xin phép ra hành lang hút thuốc là. Ước chừng hút hết 02 điếu thuốc tôi quay vào phòng và ký biên bản.