Luat Minh Khue

Bị xử phạt hành chính: Có quyền thuê luật sư?

Bị xử phạt hành chính: Có quyền thuê luật sư? - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Bị xử phạt hành chính: Có quyền thuê luật sư?

Doanh nghiệp tư nhân là cá nhân hay tổ chức ?

Doanh nghiệp tư nhân là cá nhân hay tổ chức ?
Thưa luật sư, tôi đang gặp khó khăn về xử lý vi phạm hành chính, xin được hỏi như sau: hiện nay các quy định về mức xử phạt vi phạm hành chính áp dụng đối với 02 trường hợp, cá nhân và tổ chức, nếu là tổ chức thì số tiền phạt gấp 2 lần so với cá nhân. Vậy tôi xin hỏi *doanh nghiệp tư nhân* là tổ chức hay là 01 cá nhân để tôi áp dụng xử phạt đúng quy định pháp luật.