Luat Minh Khue

Bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp

Bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Bồi thường khi thu hồi đất nông nghiệp

Tư vấn bồi thường khi thu hồi đất Nông Nghiệp ?

Tư vấn bồi thường khi thu hồi đất Nông Nghiệp ?
Kính thưa Luật sư! Công ty tôi có một số câu hỏi mong nhận được sự tư vấn của luật sư: Công ty tôi hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, đã có hợp đồng thuê đất 50 năm với UBND tỉnh, trả tiền thuê đất hàng năm. Công ty tôi có ký hợp đồng giao khoán đất để trồng cây ăn quả với các hộ dân (hợp đồng 50 năm) với một số diện tích đất của công ty.

Bồi thường về đất, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ?

Bồi thường về đất, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất ?
Xin chào đoàn luật sư Minh Khuê Gia đình tôi có 1346m2 đất nông nghiệp do điều kiện canh tác xa khó khăn cho việc đi lại nên gia đình tôi đã đổi ruộng cho một gia đình cùng địa phương về gần khu đất ở của gia đình tôi cho tiện canh tác. Hai bên gia đình đã viết giấy tờ chuyển đổi và được trưởng thôn hai bên ký xác nhận vào cuối năm 2004 đồng thời cả hai trường thôn đều ra tận ruộng bàn giao đất đai cho hai bên gia đình cách đây 1-2 năm.